1. Witryna umożliwia zapisanie się do newslettera i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnego newslettera wysyłanego przez Zakoduje Mateusz Witkowski, ul. Lawendowe Wzgórze 4a/9, 80-175 Gdańsk, NIP 879-26-79-743 (dalej: „Zakoduje”)

2. Zapis do newslettera wymaga podania adresu e-mail. Adres e-mail będzie służył jedynie do wysyłania do Państwa newslettera.

3. Po zapisaniu się do newslettera będą Państwo otrzymywać informacje na tematy poruszane na blogu, w szczególności koncentrujące się wokół branży web-designu, WordPress oraz marketingu internetowego. Informacje zawarte w newsletterze mogą stanowić informację handlową, w rozumieniu art. 2 ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która dotyczyć może zarówno Zakoduje, jak i jej partnerów.

4. Wiadomości newslettera są wysyłane w jednym wariancie drogą mailową.

5. Każdy subskrybent może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera – przez kliknięcie stosownego linka zamieszczonego na końcu każdej wiadomości wysłanej w ramach newslettera.

6. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące newslettera należy zgłaszać na adres mateusz@zakoduje.com.pl. Zakoduje podejmie starania, aby odpowiedzieć na Państwa pytania w ciągu 10 dni roboczych.

7. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakoduje Mateusz Witkowski, NIP 879-26-79-743.

8. Przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych: adres e-mail (przy czym w Państwa adresie może znajdować się również informacja o: imieniu i nazwisku oraz pracodawcy).

9. Dane osobowe będą przetwarzane aż do czasu otrzymania żądania zakończenia subskrypcji newslettera. Dane osobowe zostaną usunięte także w przypadku podjęcia przez Administratora decyzji o zakończeniu świadczenia newslettera.

10. Państwa dane nie są udostępniane żadnym kategoriom podwykonawców.

11. Podstawą przetwarzania Państwa danych jest umowa na świadczenie nieodpłatnej usługi newslettera – art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

12. Subskrybentom przysługuje prawo do:
a) uzyskania informacji na temat przetwarzania danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych osobowych i ewentualnych odbiorcach danych,
b) żądania skorygowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych,
c) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
d) przenoszenia danych – poprzez otrzymanie danych od administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,

13. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres mateusz@zakoduje.com.pl.  Ponadto żądanie usunięcia danych (rezygnacja z subskrypcji) może być zrealizowane przez kliknięcie stosownego linka zamieszczonego w stopce wiadomości newslettera.  

14. Niniejszy regulamin obowiązuje od 01 stycznia 2020 roku.